Національний природний парк «Слобожанський»
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Гетьманський Національний природний парк
Нацiональний Природний парк “ГУЦУЛЬЩИНА”
Національний природний парк "Верховинський"
Порядок проведення установчих зборів Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України (27 жовтня 2016 року)

 

ПОРЯДОК

проведення установчих зборів громадської ради при

Міністерстві екології та природних ресурсів України

27 жовтня 2016 року

 

 1. Відповідно до ч.6 п.8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996, із змінами, (далі - Типового положення) ініціативна група з підготовки установчих зборів (далі - ініціативна група) підготовила цей Порядок проведення установчих зборів громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України (Мінприроди).

 

 1. Установчі збори Громадської ради при Мінприроди відбудуться 27 жовтня 2016 року. Місце проведення установчих зборів – актова зала Мінприроди (8 поверх), м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35. Початок зборів о 10.00 годині.

 

 1. Установчі збори Громадської ради при Мінприроди є публічним відкритим заходом. Учасники установчих зборів можуть вести аудіо-, фото- та відеофіксацію, вільно зберігати та поширювати цю інформацію, вести трансляцію установчих зборів.

 

 1. Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

 

 1. Проведення установчих зборів відкриває уповноважений представник ініціативної групи з числа кандидатів до нового складу Громадської ради, ним зачитується порядок проведення установчих зборів.

 

 1. Уповноважений представник ініціативної групи з числа кандидатів до нового складу Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників установчих зборів, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства. Для проведення реєстрації учасникам установчих зборів необхідно мати при собі оригінал документу, що посвідчує особу.

 

 1. Зареєстрованими учасниками установчих зборів обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, визначається кількісний склад Громадської ради, що не може становити більш як 35 осіб.

 

 1. Якщо кандидатів до Громадської ради більше ніж визначений кількісний склад Громадської ради, проводиться конкурс з формування складу Громадської ради шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, за осіб, які особисто присутні та були зареєстровані на установчих зборах, кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

 

 1. Рейтингове Інтернет-голосування проводиться протягом двадцяти чотирьох годин через офіційний веб-сайт Мінприроди та розпочинається в час визначений на установчих зборах.

 

 1. В разі проведення рейтингового Інтернет-голосування в установчих зборах оголошується перерва на строк не більше п’яти робочих днів для проведення голосування та встановлення результатів лічільною комісією.

 

 1. Мінприроди технічно забезпечує проведення інтернет-голосування і може залучити спостерігачами громадські об'єднання, які мають досвід з проведення Інтернет-голосувань або збору підписів на підтримку електронних петицій. Громадське об’єднання, яке залучене до організації рейтингового Інтернет-голосування, не має право висувати свої кандидатури до складу Громадської ради.

 

 1. Будь-який громадянин (особа), який проживає на території України, може взяти участь у рейтинговому Інтернет-голосуванні. Під час участі в рейтинговому Інтернет-голосуванні особа може проголосувати за одного або декількох кандидатів але не більше ніж визначений кількісний склад Громадської ради. Особа має право проголосувати лише один раз.

 

Під час проведення рейтингового Інтернет-голосування забезпечується:

1) безоплатність доступу та використання інформаційно-телекомунікаційної системи, за допомогою якої здійснюється голосування;

2) електронна реєстрація осіб для участі в голосуванні;

3) неможливість автоматичного введення інформації, у тому числі голосування, без участі особи;

4) фіксація дати і часу голосування особи, можливість ознайомлення з зарахуванням власного голосу та загальним перебігом голосування.

 

У ході Інтернет-голосування формується електронний протокол з деталізацією до кожного голосу (без розголошення персональних даних осіб, які проголосували), що є доступний для ознайомлення протягом п’яти робочих днів після завершення голосування на офіційному веб-сайті Мінприпроди.

 

Голоси, подані з порушенням вимог цього порядку, не зараховуються згідно з рішенням установчих зборів за результатами доповіді лічильної комісії.

 

 1. Після перерви в установчих зборах лічильна комісія доповідає на установчих зборах про результати рейтингового Інтернет-голосування. Обраними до складу Громадської ради за результатами рейтингового Інтернет-голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

 

 1. Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту завершення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до міністерства.

 

 1. Мінприроди оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

 

 

Back to top